วิถี..สุขภาวะองค์รวม

posted on 08 Oct 2008 16:53 by buabrocade

                    รำพลอง...ช่างเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยและทรมานที่สุดของวันนี้ แต่เมื่อจบการรำพลอง กลับเห็นความปีติของตนเองที่อดทนทำจนจบกระบวนการ และได้เห็นว่าในขณะที่รำนั้น สนุกและเพลิดเพลิน ไม่เหมือนตอนที่รู้ว่า วันนี้ตนเองจะต้องรำพลอง

                   รำพลอง”  ครั้งนี้ แม้จะเป็นการเล่นกีฬาที่ไม่ต้องมีคู่แข่ง ไม่ต้องแข่งขัน แต่ก็พบว่าเป็นกีฬาและกิจกรรมที่ต้องแข่งกับตนเองเป็นที่สุด และการเล่นครั้งนี้เราต้องเอาชนะให้ได้ 

 

                   ปรากฏว่านอกจากร่างกายซึ่งรู้สึกว่า เหน็ดเหนื่อย และปวดไปทั่วตัวแล้วนั้น กลับมีสิ่งที่มาชดเชย ความเหนื่อย ความเจ็บปวดและความไม่อยากของตนเอง นั่นคือ ความปีติจากความเข้มแข็งทางใจ ที่จะเอาชนะความไม่ชอบ ไม่อยาก เอาชนะกิเลสของตนเอง  การรำพลองจึงทำให้เราได้ประโยชน์ยกกำลังสอง คือ ความเข้มแข็งทางกาย และความเข้มแข็งทางใจ แต่คงต้องฝึก ต้องพิสูจน์อีกต่อไป เพราะไม่ใช่ว่าความเข้มแข็งแค่ครั้งเดียว หรือ รำพลองครั้งเดียวแล้วเราจะเข้มแข็งตลอดไป

 

                    ความเข้มแข็งทางกายเราก็ต้องอดทน ฝึกฝน อย่างสม่ำเสมอ เฉกเช่น ที่เราต้องอดทนฝึกฝนความเข้มแข็งทางใจด้วย ศีล นั่นเอง...

Comment

Comment:

Tweet